Búcsúzunk Marton Ferenctől


Tisztelt gyászoló Család, Rokonok, Barátok, Kollégák, Ismerősök!
 
Nagylózs Község Önkormányzata nevében – mely saját halottjának tekinti az elhúnytat- szeretnék néhány szót szólni Marton Ferencről, aki falunk díszpolgára és 12 éven át polgármestere volt.
 
Az 1998. október 14-ei választásokon független jelöltként választották első alkalommal Nagylózs polgármesterének, majd 2002-ben és 2006-ban is, vagyis 3 cikluson át dolgozott falunk fejlődéséért.
 
De már jóval korábban kitűnt közösségi tenni-akarása, hiszen jó vezetőként erős és összetartó közösséget kovácsolt Nagylózs gyermekeiből, ifjaiból, felnőttjeiből, akik önkéntes tűzoltóként nemcsak országos, de nemzetközi hírnevet is szereztek maguknak és kis falunknak. Az életre szóló közösségi élmény ma is meghatározó sok-sok nagylózsi számára.
 
A 12 önkormányzati év alatt Marton Ferenc polgármester bizton számíthatott Kardosné Balika Stefánia, majd Vezér Beáta jegyzőasszonyokra, képviselő-társaira, az önkormányzat dolgozóira, a Nagylózsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagságára és Nagylózs lakóira.
 
Nagy álmai voltak, melyek megvalósításához minden követ megmozgatott. Az ő álma volt pl. a falu rendezvénysátrának összefogással történő elkészítése, a nagyjátszótér és a lakóparkok létrehozása, vagy az árvíztározó- tó kialakítása is.
 
Számtalan egyéb fejlesztés is nevéhez kötődik:
1999-ben az óvoda terasza újulhatott meg, tetőt is kapva,
2000-ben került kialakításra a játszótér és a szánkódomb.
Ebben az évben kapott a temető kerítést, új kaput és vadonatúj mobil hangosítás segíthette a rendezvényeket.
 
A következő években az egyik nagy álom előkészítése zajlott, melynek eredményeként egy új épületkomplexum született:  2003-ban az orvosi rendelő és védőnői épületszárny, 2004-ben az önkormányzati épületszárny készült el, új, tágas helyet biztosítva az egészségügyi szolgáltatások és önkormányzati ügyek intézéséhez. A kastéllyal szemben található, impozáns, új épületben házasságkötő-terem is kialakításra került. A padlástér is számtalan lehetőséget rejt a további fejlesztésekhez.
 
2004-ben kötötte meg Marton Ferenc az önkormányzat nevében a Hungarowind Kft-vel azt a szerződést, melynek segítségével szélkerekek épülhettek falunk mellett. A mindkét fél számára előnyös szerződés a mai napig is az egyik legnagyobb segítsége Nagylózs Község Önkormányzatának a pályázatok önerejének biztosításánál.
 
2005-ben kerültek kialakításra a Levente és Mező utcai összközműves telkek és a hozzájuk vezető utak alapjai.
Ebben az évben készült el a Szent István Temető villamos árammal történő ellátása, továbbá a temető első urnafala az Időskorúak Otthona és az önkormányzat összefogásával.
 
2006-ban az iskola épülete újulhatott meg, új nyílászárókkal, festéssel és számítástechnikai terem kialakításával.
 
2007-ben alsótagozatos általános iskolánkat a megszűnés veszélye fenyegette. De a szomszéd iskolákkal és a tankerülettel folytatott tárgyalások eredményeként az iskola, bár tagintézményként, de megmaradhatott, biztosítva a kisiskolások színvonalas oktatását.
 
2008-ban a jegyzői lakás felújítására került sor és újabb szerződés kötetett egy másik szélerőműveket építő céggel. Ekkor készült Marton Ferenc vezetésével, példaértékű lakossági összefogással a temető belső útjának térkövezése, tujasorral való szegélyezése.
 
2009-től fogalmazódott meg Marton Ferencben az árvíztározó tó és az azt körülvevő új utca gondolata. Megkezdődtek a földvásárlások és a telek-kialakítások.
Ebben az évben a Gyógyszertár parkolója és a Petőfi utca járdájának meghosszabbítása is megtörtént.
Emellett egy pályázat segítségével megvalósulhatott a Vörösmarty utca aszfaltjának felújítása.
 
A pályázatok ettől az évtől segítették az önkormányzatokat, de nem volt egyszerű azok beadása, a pályázati dokumentáció összeállítása. Sok önkormányzat nem is vállalkozott ezen újszerű és sok tanulással, munkával járó lehetőségek kiaknázására.
De Marton Ferenc és kollégái azok közé tartoztak, akik a falujuk érdekében vállalták a pályázatok beadásával járó nehézségeket is.
 
2009-től az árvíztározó tó kialakítására, a ravatalozó felújítására, a csapadékvíz elvezető-rendszer megújítására, majd a Sportöltöző felújítására és energetikai korszerűsítésére továbbá a Településközpont megszépítésére nyújtott be az általa vezetett önkormányzat pályázatokat. A Sportöltöző és a Településközpont pályázatok támogatást is nyertek, ma is élvezhetjük azok eredményeit.
 
Társulások létrehozásában is részt vett: a Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás, az Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás, a Szennyvíztisztító kiépítésére alakult – 5 falu érdekét képviselő- társulás és a Leader Vidékfejlesztési Egyesület tagjai is lettünk munkássága nyomán.
 
Azt gondolom, hogy Marton Ferenc tudta, hogy a falu életében fontos dolgok megvalósítása után, a hasznos élet tudatával tekinthet majd vissza életére.
 
Vörösmarty Mihály „Az ember élete” című versében így ír:
 
„Mint érett gyümölcs,
Az élet fájáról:
Hull a fáradt ember,
Midőn órája szól.
 

De aki annyit élt,
Sír el nem temeti,
Sírját a hála szent
Kezekkel öleli.
 
Emléke oltva van
A földbe, melyen élt,
Mélyen bocsátja be
Megáldott gyökerét.
 
S midőn magasra nőtt,
A fának sudarán
Ragyognak tettei,
Aranygyümölcs gyanánt.
 
E napon is, melyen búcsúzunk Marton Ferenctől, tisztelettel hajtunk fejet településünk díszpolgára előtt, a Nagylózsért végzett munka köszönetének jeléül. 
 


Vissza...