Iskolával kapcsolatos tájékoztatások

Tájékoztató!
 

Tájékoztató!
 
Tisztelt Szülők!
 
Nagylózs Község Önkormányzata, a korábbi évekhez hasonlóan, a 2015/2016. tanévben is tankönyvtámogatást nyújt a nagylózsi lakóhellyel rendelkező általános és középiskolás tanulók részére, akik egyéb jogszabályban meghatározottak szerint tankönyvtámogatásra nem jogosultak. (pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 3 vagy többgyermekes családban élő)
Az idei tanévben az 1. 2. és 3. osztályos tanulók is ingyenes tankönyvellátásban részesülnek, így nekik tankönyvköltségük nem keletkezik, ezért önkormányzatunktól tankönyvtámogatást nem igényelhetnek.
Sopronkövesd Község Önkormányzata a sopronkövesdi iskolába járó gyermekek részére ingyenes tankönyvellátást biztosít, így nekik sem keletkezik tankönyvköltségük., ezért önkormányzatunktól tankönyvtámogatást nem igényelhetnek.
A jogszabályváltozások miatt szükséges, hogy a támogatás folyósítása egyéni kérelmek benyújtását követően történjen meg.
 
Általános iskolások tankönyvtámogatása:
 
Tankönyvtámogatásban részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem – a rendeletben meghatározottak szerint - nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének négyszeresét.(114.000 Ft)
 
A tankönyvtámogatás iránti kérelmet az önkormányzat hivatala által készített nyomtatványon kell benyújtani.
 
A kérelem benyújtásához jövedelem-igazolást nem kell mellékelni, de a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy fent megjelölt feltételeknek megfelel.
 
A tankönyvtámogatás összege 2015 évben: 9.000 Ft/fő
 
 
Középiskolás tanulók anyagi támogatása:
 
A Képviselő-testület anyagi támogatásban részesíti a középfokú oktatási intézményben, nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató, Nagylózs településen lakóhellyel rendelkező, tanulókat.
Támogatásban az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének négyszeresét.(114.000 Ft)
A tankönyvtámogatás összege 2015. évben: 11.000 Ft/fő
 
 
 
 
                                                                                              Olaszyné Fülöp Anita
                                                                                                          aljegyző
 
 BEISKOLÁZÁSI KÖRZETEK 
A  2014/15. TANÉVTŐL


Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket és érdeklődőket, hogy a Kormányhivatal a Lövői Általános Iskola Nagylózsi Tagiskolája beiskolázási körzetét 2013. novemberében módosította és a következőkben állapította meg:
 
NAGYLÓZS 1-4. osztály

 
 
 

A Sopronkövesdi Általános Iskola beiskolázási körzetét szintén 2013. novemberében módosította a Kormányhivatal és a következőkben állapította meg:
 
SOPRONKÖVESD 1-8. osztály
NAGYLÓZS 5-8. osztály
PINNYE 1-8. osztály
ÚJKÉR 1-8. osztály


Vissza...