Közmeghallgatás


Beszámoló a 2014-es év eredményeiről és a jövőbeli tervekről:

"Községünk 2014. évi háromnegyedéves (szeptember 30-ig számolt) költségvetési bevétele 145.754.000 Ft volt.
 
 • Működési célú állami támogatások összege: 29.734.000 Ft
Ez az összeg tartalmazza a központi költségvetés által az önkormányzatok működésére folyósított támogatásokat a köznevelési feladatokra,  szociális és gyermekjóléti feladatokra a település-üzemeltetési feladatokra, valamint a kulturális feladatokra.
 
 • Közhatalmi bevételeink összege: 37.817.000 Ft.
Ez az összeg a kivetett gépjárműadó 40 %-át, az iparűzési adó és építményadó bevételeit tartalmazza. A gépjárműadó bevételek 60 %-át a beszedést követő hónap 10-ig kell átutalni a központi költségvetés számára.
 
A helyi adókból befolyt összeg 36.140.000 Ft.
Ebből az iparűzési adóbevételünk 34.574.000 Ft, az építményadó 1.566.000 Ft összegű. Az összes iparűzési adóbevételünk felét a működő szélerőműveket üzemeltető Hungarowind Kft. fizette be önkormányzatunknak.
 
 • Saját működési bevételeink összege 14.849.000 Ft.
Ezek a bevételek az étkezési térítési díjakból, sírhelymegváltási díjakból, temetőhasználati díjakból, önkormányzati helyiségek bérleti díjaiból, az önkormányzati lakás bérleti díjaiból befolyt összegeket foglalják magukban.
 
 • Felhalmozási célú támogatások összege 62.974.000 Ft
A bevétel az óvoda bővítésére kapott idei támogatási összegét tartalmazza.
 
 
Az idei kiadások összege szeptember 30-áig: 183.626.000  Ft
 
A kiadásainkon belül 44 %-ot képviselnek a működési, míg 56 %-ot a beruházási és felújítási kiadások.
 
Működési kiadásaink között számoljuk el:
- a béreket és az azokat terhelő járulékokat,
- az önkormányzat, az intézmények, a köztemető, a közvilágítás, a kultúrterem, az orvosi rendelő és védőnői tanácsadó közműdíjainak költségét,
-és a Sopronban működő orvosi ügyelet lakosságarányos kiadásait is.
 
A beruházási, felújítási kiadások aránya jóval magasabb az előző évi szinthez képest, hiszen sok beruházás idén valósult meg.
 
Így pl. idén fejeződött be az óvoda bővítése. Az idei évben 70.048.000 Ft-ot fordítottunk az épület felújítására és bővítésére, 10.715.000 Ft-ot pedig eszközbeszerzésre. Az ünnepélyes átadás augusztus 23-án volt, amikor is minden érdeklődő végigjárhatta a megújult óvodát. Szeptember 1-től vehették birtokba az óvodások.
A megújulás előtt a két csoportszobával rendelkező óvoda 40 gyermek számára biztosíthatott óvodai ellátást. Most 68 gyermek felvételét teszi lehetővé.
A fejlesztés keretein belül új szárnnyal bővült a meglévő épület, melyben a 2 új csoportszoba, egy tornaszoba szertárral, vizesblokk és aula lett kialakítva. A régi épületrész új nyílászárókat és szigetelést kapott; bővültek a vizesblokkok és átrendeződtek a falak a kényelmes, korszerű, szabályszerű működés érdekében.

Az utcafronton parkolók kerültek kialakításra.
 
Az önkormányzati épület tetőszerkezetének megerősítésére 1.100.000 Ft-ot fordítottunk, a napelemes rendszer telepítésére pedig 1.756.000 Ft-ot. A majd 5 millió Ft-os pályázatban napkollektorok is kiépítésre kerültek. E pályázati eredmények átadása szeptember 27-én volt az „Itthon vagy-Magyarország szeretlek!” rendezvénysorozat keretein belül.
 
Három másik pályázatot is meg kell említeni, amely az önkormányzat által biztosított kölcsönökből és támogatásokból valósult meg 2 nagylózsi egyesület által.
 
A régi játszótér megújítása, az új sétautas játszótér kialakítása és sportpálya eszközfejlesztésének elszámolása a múlt héten zárult le, így az ÜGYESEN Egyesület visszafizethette az önkormányzat számára a pályázat kölcsönkapott több,  mint 9 millió Ft-nyi összeget.
 
A szintén ezen egyesület által beadott kultúrpályázat operett-előadásait, a kultúrterem új székeit és új asztalait –melyeket a szeretet ruhavásáron és az adventi játszóházon használhattunk először- remélem mindenki megtapasztalhatta már. Itt majdnem 3 millió Ft kölcsönt várunk vissza.
 
A kilátó építését, melyet a Szentháromság kápolna ligetében találhatnak a Nagylózsi Sport Klub tette lehetővé. Önkormányzatunk 4,9 millió Ft kölcsönt nyújtott a megvalósuláshoz. A december 6-án átadott kilátó, melyet Zsugonits Szabolcs épített és a Viat Kft. alapozott remélem nemcsak a turisták számára, hanem a helyieknek is vonzó célpont lesz sétáik során.
 
Az új lakópark Zsigmond utcájában történő útépítés 2. részlete is az idei évben került kifizetésre, 4.033.000 Ft értékben.
 
A 4. negyedévben valósult meg az új lakópark 3 utcájának (Levente-Hunyadi-Mező) járdaépítése, ennek költsége bruttó 10.147.300 Ft volt.
Ezek az utcák terveink szerint 2015. május 31-éig aszfaltos utat kapnak, így végre az ottlakók a portájuk előtti terület szépítését is elkezdhetik.
 
 
A lakosság rászorultsági alapon történő támogatására 471.000 Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Ennek keretében:
- 4 esetben újszülöttek családjának támogatását,
- 8 fő felsőoktatási intézményben tanuló hallgató részére BURSA ösztöndíjat,
- 4 esetben temetési segélyt,
- 3 esetben átmeneti segélyt,
- 1 fő számára foglalkoztatást helyettesítő támogatást
- és 7 fő számára lakásfenntartási támogatás adtunk.
 
A tankönyvköltségek fedezésére az általános iskolások részére 8.000 Ft/fő, a középiskolások részére 10.000 Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújtottunk. Így összesen 182.000 forinttal járultunk hozzá a családok tanévkezdési költségeihez.
Továbbá 100.000 Ft támogatást adtunk a Sopronkövesdre járó tanulók támogatásához.
 
Önkormányzatunk évente rendszeresen támogatja a községben lévő önszerveződő egyesületeket, csoportokat.
 
A Vöröskereszt helyi szervezetének működését 50.000 Ft-tal, a Bel Canto Vegyeskari Egyesületet 100.000 Ft-tal, az ÜGYESEN Egyesületet, a „Szenkira” Közhasznú Egyesületet és a Nagylózsi Naplemente Idősek Egyesületét 70-70 ezer forinttal támogattuk, a Sportegyesület működéséhez 270.000 Ft-tal, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséhez 300.000 Ft-tal járult hozzá Nagylózs Község Önkormányzata.
 
2011-től törvény által előírt Együttműködési Megállapodás rögzíti a támogatás mértékét és az egyesületek által vállalt feladatokat. Az Önkormányzat 2015. február 15-ig felülvizsgálja a vállalt és teljesített feladatok arányát és az adott támogatás felhasználásáról szóló elszámolást 2014 évre vonatkozóan, és ezek függvényében dönt a 2015-es támogatás összegéről.
 
Hitelfelvételre az idei évben sem került sor, a beadott és folyamatban lévő pályázatokhoz kellő önerőt tudtunk biztosítani.
 
Itt szeretném megköszönni Pintér Józsefnek, Bors Istvánnak, Hegyi Istvánnak és Kalló Jánosnak, hogy az elmúlt önkormányzati ciklusban a Képviselő-testület tagjaiként segítették a közügyeket és elképzeléseink megvalósulását.
 
Köszönöm az új testület, vagyis Bors István, Wittmer László, Németh Gábor, Kozálk Ferenc, Kincses Zsolt és Cenki Péter munkáját is, amely ugyan még csak októbertől, de már most érezhetően fejti ki fejlesztő hatását.
 
Terveink a jövőre vonatkozóan:
 
- 2015-ben önkormányzatunk szeretné a megkezdett beruházásokat folytatni, illetve befejezni.
 
Ilyen pl. a Sopronkövesd, Pinnye, Pereszteg és Nagycenk településekkel közösen megkezdett, a Soproni Vízmű által felügyelt Szennyvíztisztító üzembe helyezése és üzemi úttal való ellátása.
 
- 2015. május 31-éig a Levente-Hunyad-Mező utcákban aszfaltos út építése
Az útaszfaltozással egy időben történik majd meg a most mart aszfalttal megtöltött kátyúk tényleges javítása, aszfaltozása.
 
Szeretnénk megoldani:
- a kisút és az óvoda kerítésének helyreállítását,
- a vízelvezetés problémáit,
- a halottkísérő lámpák cseréjét,
- a temetések kifogástalan hangosítását
és a ravatalozó felújítását, amelyre azonban csak megfelelő pályázat elnyerésével van lehetőségünk.
 
További terveink is vannak, melyek illeszkednek a kormány 2014-től 2020-ig tartó időszakot felölelő pályázati kiírás-elképzeléseihez.  Ezt a 8 projekt-ötletet a megyei tervezési anyagba is beküldtük már, mivel ez az egyik feltétele a pályázatok beadásának.
 
1.
Nagylózs község kb. 50 éves, rossz állapotban lévő járdáinak cseréje, és az új utcákban új járdák létesítése, „örökké javítható” térkő burkolattal való ellátása, kb.6100 m2 nagyságrendben.
 
2.
Ágaprító berendezés, az aprítógépet hajtó traktor, az aprítékot szállító pótkocsi vásárlása és az aprítékot tároló helyiség építése. A közintézmények vegyes tüzelésű kazánjait és cserépkályháit fűtenénk az ágaprítékkal.
E géppark segítségével a mezőgazdasági utak árkai megtisztulnának, ami csökkentené a termőföldek és az utak árnyék miatti nedvesedését, állagromlását.
 
3.
Nagylózs és Ebergőc települések összekapcsolása a legrövidebb mezőgazdasági út –a Pap-dűlő- helyreállításával, kavicsozásával.
 
4.
A falu központjában álló, valaha idős papok és apácák otthonaként és kápolnájaként működő épületegyüttes megmentése: Domonkos rendtől való megvásárlása, felújítása, „fecskeházzá” alakítása.
Ezáltal a fiatalok helyben tartása, fiatal pároknak, családoknak albérlet biztosítása.
 
5. Szakrális helyek összefűzése egy Kápolna-Kálvária túra létrehozásával, mely Pereszteg, Nagylózs és Sopronkövesd falvain keresztül vezetné az érdeklődőket. A Szentháromság kápolna felújítása, a kápolna előtti tér térkövezése és 3 pad elhelyezése, továbbá a Kálvária szoborcsoport felújítása, újrafestése is lehetővé válna az útvonal kitáblázása, túraútvonal-térkép (mely a településeken lévő egyéb szakrális helyeket és látnivalókat is tartalmazná) megjelentetése mellett.
 
6.
A nagylózsi Árvíztározóhoz kapcsolódó szabadidős tevékenységek fejlesztése: 3 db csónak és 2 db vízibicikli, továbbá 1 db kikötőstég , 5 db horgászstég, a tó partján elhelyezendő 4 db pad, továbbá mentőfelszerelések beszerzése. Csónakház építése az árvíztározó melletti telken.
 
7.
A játszótér szomszédságában sportolásra alkalmas pálya létrehozása, ahol röplabdaháló, kosárpalánkok is elhelyezhetőek és amely télen, vízzel elárasztva biztonságos korcsolyapályaként üzemelhet. A ligetes részben tornapálya kialakítása. Mindezekhez közvilágítás telepítése, melyek a gyalogos temetőfeljáratot is megvilágítanák.
 
8.
Interaktív és élő közösségi térrel is rendelkező falumúzeum létrehozása az önkormányzati épület tetőterében. Az összegyűjtött, de méltó helyet még nem talált régi használati tárgyak, iratok elhelyezése a kialakított helyiségekben, és a folyosóra tervezett 8 db tárlóban.
Szeretnénk, ha a kialakított tér alkalmas lenne kisebb létszámú, többnapos táborok megtartására is, így kisebb konyha kialakítását is tervezzük.
 
 
Végezetül kérnék mindenkit, hogy bátran keressenek minket, ha problémájuk van. Amennyiben tudunk, segítünk. De kérem akkor is jöjjenek, ha ötletük van Nagylózs életének felpezsdítéséhez, a falukép szebbé tételéhez.
Örömmel várjuk azokat is, akik segíteni szeretnének a közügyekben, akár tettel, akár tapasztalatuk megosztásával."

2013.

Kedves Nagylózsiak!  Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
 
 
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket mai közmeghallgatás alkalmával.
 
Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, mert az 5 fő képviselőből 4 fő jelen van.
 
Mai beszámolómban elsőként rövid visszatekintést teszek az eltelt év munkájára.
 
Községünk 2013. évi háromnegyedéves (szeptember 30-ig számolt) költségvetési bevétele 169.767.000 Ft volt.
 
 • Ebből működési bevételek: 24.520.000 Ft értékben, bérleti díjakból, sírhelydíjakból, étkezési térítési díjakból, kamatbevételekből
 • Az önkormányzathoz befolyt helyi adók összege 35.420.000 Ft volt,
     Ebből az iparűzési adó: 33.907.000 Ft,
      az építményadó pedig: 1.513.000 Ft.  


Az iparűzési adóbevételünk több mint felét a Hungarowind Kft. fizette be idén is önkormányzatunknak.
- Átengedett központi adónk a gépjárműadó, melynek idén csak 40%-a illette meg önkormányzatunkat a tavalyi 100 %-hoz képest. Ezen a jogcímen ebben az évben 2.352.000 Ft bevételünk keletkezett.
 
- a többi bevétel között szerepel pl. a talajterhelési díj: ami 117.000 Ft,
- a költségvetési támogatás, ami 28.318.000 Ft,
- továbbá felhalmozási bevételek, melyek a telek-és földértékesítésből, a szélerőmű-park területeinek bérbeadásából, továbbá a nyertes pályázatok finanszírozásából származnak 75.101.000 Ft értékben. A Kultúrra 5.896.000 Ft-ot, az Óvodabővítésre előlegként 29.954.000 Ft-ot, az Árvíztározó létesítésére 27.798.000 Ft-ot kaptunk.
- Az átvett pénzeszközök 3.344.000 Ft összeget tettek ki. Ezek: a társadalombiztosítás finanszírozása a védőnőre, és a Hungarowind Falunapra adott 350.000 Ft-os támogatása.
 
Az idei kiadások összege szeptember 30-áig: 117.886.000  Ft
 
A kiadásainkon belül 68 %-ot képviselnek a működési, míg 32 %-ot a beruházási és felújítási kiadások.
Ez az arány jóval magasabb az előző évi szinthez képest. A kultúr felújítása, és az árvíztározó kialakítása befejeződött, az óvoda bővítés és az óvodával szembeni játszótér kialakítása még az utolsó negyedévben folytatódni fog, de a teljes befejezés 2014. elején várható. Az új lakópark geodéziai vizsgálata a IV. negyedévben szintén megtörtént. A Zsigmond utcai útépítés kedvező időjárás esetén idén megvalósul.
A teljesítés 61 %-os arányt mutat.
 
Működési kiadásaink között számoljuk el:
- a béreket és az azokat terhelő járulékokat,
- az önkormányzat, az intézmények, a köztemető, a közvilágítás, az orvosi rendelő és védőnői tanácsadó közműdíjainak költségét,
- a Sopronban működő orvosi ügyelet lakosságarányos kiadásait is.
 
A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 1.452.000 Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Ennek keretében:
- 4 esetben újszülöttek családjának támogatását,
- 8 fő felsőoktatási intézményben tanuló hallgató részére BURSA ösztöndíjat,
- 8 esetben temetési segélyt,
- 1 fő számára köztemetést
- 8 esetben átmeneti segélyt,
- 2 fő számára foglalkoztatást helyettesítő támogatást
- és 2 fő számára lakásfenntartási támogatás adtunk.
 
Az általános iskolások tankönyvcsomagjainak 90 %-át vállalta át az önkormányzat, valamint a középiskolások részére az idén már 10.000 Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújtottunk. Így összesen 349.000 forinttal járultunk hozzá a családok tanévkezdési költségeihez. Továbbá 100.000 Ft támogatást adtunk a Sopronkövesdre járó tanulók tankönyvtámogatásához.
 
Önkormányzatunk évente rendszeresen támogatja a községben lévő önszerveződő egyesületeket, csoportokat.
A Vöröskereszt helyi szervezetének működését 50.000 Ft-tal, a Bel Canto Vegyeskari Egyesületet 200.000 Ft-tal, az ÜGYESEN Egyesületet, a „Szenkira” Közhasznú Egyesületet és a Nagylózsi Naplemente Idősek Egyesületét 70-70 ezer forinttal támogattuk, a Sportegyesület működéséhez 270.000 Ft-tal, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséhez 300.000 Ft-tal járult hozzá Nagylózs Község Önkormányzata.
2011-től törvény által előírt Együttműködési Megállapodás rögzíti a támogatás mértékét és az egyesületek által vállalt feladatokat. Az Önkormányzat 2014. február 15-ig felülvizsgálja a vállalt és teljesített feladatok arányát és az adott támogatás felhasználásáról szóló elszámolást 2013 évre vonatkozóan, és ezek függvényében dönt a 2014-es támogatás összegéről.
 
Hitelfelvételre az idei évben sem került sor, a beadott és folyamatban lévő pályázatokhoz kellő önerőt tudtunk biztosítani.
 
 
Általános iskolánk 2012. december 31-éig a Lövői Általános Iskola tagiskolájaként működött. Az iskola 2012-es normatívájához az idei évben még 2.206.000 Ft-ot fizetett ki önkormányzatunk.
2013. január 1-jétől jelentős változás következett be. A legtöbb általános iskola – így a mi iskolánk is- állami fenntartásba került. Így önkormányzati alapfeladat kizárólag az óvodai nevelés maradt. Jelenleg az iskola használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingó és ingatlan vagyontárgyak működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
A beiskolázási körzethatárok módosításáról a múlt héten tárgyalt önkormányzatunk, mivel csak a körzethatáron belül téríti meg az utaztatás költségét az állam. Kérvényeztük, hogy az alsótagozat vonatkozásában továbbra is Lövő legyen a körzetközpont, így biztosítva a nagylózsi tagiskola megmaradását, de a felsőtagozat vonatkozásában Sopronkövesd legyen a körzethatár, hiszen felsőseink 90%-a ott tanul. Ezáltal szeretnénk a szülőket a felmerülő többletköltségektől megóvni.
 
 
Az idei évben a következő beruházási és felújítási kiadások teljesültek:
 • Árvíztározó létesítése                                        19.266.000 Ft összegben
 • Kultúr felújítása                                                     8.318.000 Ft összegben
 • Kultúr vészkijáratához szükséges terület megvásárlása      13.000 Ft-ért (a másik tulajdonost már 2012-ben kifizettük 39.000 Ft összegben)
 • Virágfüzér Óvoda bővítése      eddig                    7.922.000 Ft-ba került
 • Fűkaszát vásároltunk                                            232.000 Ft-ért
 • 2 db Vörösmarty utcai kistelket vásároltunk meg   187.000 Ft-ért
 • Továbbá eszközöket vettünk az óvodába (mosogatógépet, asztalokat, székeket) 422.000 Ft összegben.                             
 
Az új lakóparkkal kapcsolatos beruházások is tovább folytatódnak, jelenleg az árvíztározó körüli telkek talajmechanikai vizsgálata és a Zsigmond utca útépítésének előkészítése folyik.
 
A község lélekszáma jelenleg 1025 fő, lakóházak száma 286.
A 2013. évi születések száma 7 fő.
Óvodai létszám 48 fő, iskolánk alsó tagozatába 26 fő jár.
 
A hulladékszállítást az idei évtől a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. látja el településünkön. A lomtalanítást is az ő segítségükkel oldottuk meg.
 
Az idei évben az önkormányzat által szervezett programok:
 
 - Február 9-én vidám jelmezes farsangi bált szerveztünk
-  március 15-ét a nagylózsi kisiskolások műsorával ünnepelhettük meg
- április 22-én a Föld napja alkalmából Szemétszedési akciót szerveztünk
- május 10-én Anyák Napi Ünnepség köszöntötte az édesanyákat
- a hónap végén a pedagógusokat köszöntöttük
- június 7-én és 8-án lomtalanítást szerveztünk, mely a tavalyi évhez hasonlóan zárt udvaron történt. A szelektív gyűjtésnek köszönhetően a lomtalanítást felügyelő egyesület plusz összeget nyert működéséhez, az önkormányzat pedig pénzt takarított meg, hiszen kevesebb hulladékot kellett elszállíttatni.
- június 9-én a Hősök Napján megemlékezést tartottunk az emlékműnél
- június 22-én és 23-án Pipacs Fesztivál és Szent Iván Napi Mulatságok néven falunapot tartottunk Nagylózs összes egyesülete, intézménye és sok egyéni felajánlás segítségével. Énekkarunk Háry János előadása, mazsorettek és óriás játékok is színesítették az idei rendezvényt
- augusztus 20-án a rossz idő miatt az ünnepi szentmise és megemlékezés a templomban volt
- szeptember 28-án az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” országos rendezvénysorozat keretein belül Kápolnai Estéken, Szalmabáb-verseny eredményhirdetésén, Idősek Napi Ünnepélyen és Szent Mihály napi kisfarsangon és tűzgyújtáson vehettünk részt. Ezekhez a rendezvényekhez a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázat segítségével 250.000 Ft-ot nyert önkormányzatunk.
 - október 5-én a 20 éves születésnapját ünneplő Bel Canto Vegyeskari Egyesületet köszönthettük Jubileumi Koncertjén. Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagylózsért díjat adományozott az egyesületnek.
- november 30-án a niederfüllbachi küldöttség fogadásával és Adventváró Ünnepéllyel köszöntöttük a decembert
 
E rendezvények mellett az egyesületek és intézmények által megvalósított sok-sok színvonalas és ötletes program volt Nagylózson, melyeket ezúton is köszönök!
 
Köszönöm továbbá Hajtó Gézának, hogy mindezekről felvételeket láthatnak csütörtökönként a kábelTv helyi csatornáján. Így azok is részesei lehetnek a közösségi eseményeknek, akik valamilyen okból nem tudtak jelen lenni.
 
Kisebb szépítések és javítások is megvalósultak: pl. folyókák lettek lefektetve az Arany János utcában az iskola mellé és a Vörösmarty utcai hídhoz, lefestettük a volt szolgálati lakás kapuját, ping-pong asztalt vettünk a kultúrterembe és német tanfolyamokat indítottunk.
 
 
Az önkormányzat által benyújtott pályázatokról:
 
A Szennyvíztisztító beruházás már majdnem a megvalósítás fázisához ért. A kivitelező kiválasztása megtörtént. A budapesti Veolia Kft.nyerte meg a közbeszerzést. Jelenleg a telep és a hozzá vezető útszakasz tervezése folyik.
 
Az Óvoda felújításra és bővítésre közel 120 millió Ft-ot nyert önkormányzatunk.
Ebből az összegből megvalósul a régi épület szigetelése, nyílászáró- és vezetékelés-cseréje, egy új rész építése két csoportszobával, tornateremmel, szertárral és aulával, új eszközöket és játékokat is vásárolhatunk a pályázat segítségével. A 3 csoportszobás megújult óvodát terveink szerint tavasszal fejezik be.
 
Az Európai Mezőgazdasági és vidékfejlesztési Alapból falumegújításra- és fejlesztésre beadott Leader pályázat segítségével Nagylózs 10.783.795 Ft-ot nyert, melyből a régi játszótér megújulása, az óvodával szemben egy kis játszótér és kreszparknak is alkalmas sétautak építése és a sportpályához labdafogó hálók és kispadok felállítása valósul meg.
 
Ugyancsak egy Leader pályázat segítségével 3 millió Ft-ot nyertünk a Kultúrteremhez székek, asztalok vásárlására és Idősek Napi operettelőadásra.
 
Szintén Leader pályázat segítségével energetikai fejlesztés is megvalósul majd Nagylózson: a hivatal épületének áram- és melegvízellátását szolgáló 5 millió Ft értékű beruházás megvalósulásával, napelemek és napkollektorok tetőre való felhelyezésével. E pályázat segítségével a jelenleg aládúcolt tetőszerkezet megerősítése is megtörténik majd.
 
Az sport egyesület segítségével szintén Leader kiírásra pályáztunk, mely segítségével a Szentháromság kápolnai kis ligetben egy kilátó épülhetne. E pályázat elbírálása még folyamatban van.
 
Folyamatosan figyeljük azokat a kiírásokat is, melyek segítségével a Ravatalozót tudnánk felújítani.
 
 
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, akik közös feladataink végzésében segítségünkre voltak.
 
 
Előre is köszönöm Nagylózs minden lakójának, az egyesületeknek, az intézményeknek a 2014-re tervezett programok megvalósításában való részvételt és ezáltal Nagylózs életének segítését, színesítését !
 
 Befejezésül a közelgő karácsony alkalmával Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő testülete és a hivatal dolgozói nevében községünk valamennyi lakójának békés, boldog ünnepeket és egészségben, örömökben, szeretetben, összefogásban gazdag új évet kívánok.
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
 
Nagylózs, 2013. december 4.
 
Tóthné Szigeti Éva
                                                                                polgármester
 
 2012.
M E G H Í V Ó
Tisztelt Lakosság! Lakossági Szervezetek!
Nagylózs Község Önkormányzatának Képvisel-testülete
K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T tart.
Idpontja: 2012. december 14. 17 óra
Helyszíne: Nagylózs, Polgármesteri Hivatal Díszterme
1. Napirendi pont:
Tájékoztatás az árvíztározó projektrl.
A napirendi pont során jelen lesz Pausits Gábor – projektmenedzser.
Németh Géza, a Kapuvári Vízitársulat ügyvezet igazgatója, a kivitelez képviseljeként.
2. Naprendi pont:
A polgármester összefoglaló tájékoztatója a 2012. év eseményeirl.
3. Napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról. A pályázatok alapján
megvalósuló, tervezett beruházásokról. 2013. évre tervezett programokról, rendezvényekrl.
4. Napirendi pont
Lakosság vélemények, kérdések, javaslatok.
Kérem – az eredményes válaszadás érdekében –, kérdéseiket, javaslataikat a közmeghallgatást
megelzen, két-három nappal juttassák el hozzánk a hivatalba (szóban, írásban, telefonon
06/99-536 – 053, email-en: jegyzo@nagylozs.hu). Köszönjük!
Kérem, hogy a közmeghallgatáson vegyenek részt és mondják el véleményüket!
Nagylózs, 2012. november 20.
Tóthné Szigeti Éva
polgármesterKedves Nagylózsiak!  Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
 
 
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket mai közmeghallgatás alkalmával.
 
Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, mert az 5 fő  képviselőből 4 fő jelen van.
 
Mai beszámolómban elsőként egy rövid visszatekintést teszek az eltelt év munkájára.
 
Községünk 2012. évi háromnegyedéves (szeptember 30-ig számolt) költségvetési bevétele 103.618.000 Ft volt.
 
 • Ebből működési bevételek: 10.933.000 Ft értékben, bérleti díjakból, sírhelydíjakból, étkezési térítési díjakból, kamatbevételekből)
 • Önkormányzatunkhoz befolyt helyi adók összesen 25. 550. 000 Ft.
      Ebből az építményadó: 1.412.000 Ft,
     az iparűzési adó: 24.061.000 Ft,
     a pótlék 77.000 Ft  volt.
Az iparűzési adóbevételünk több mint felét a Hungarowind Kft. fizette be idén is önkormányzatunknak.
- Átengedett központi adónk a gépjárműadó, melynek 100 %-a illette meg 2012-ben önkormányzatunkat. Ezen a jogcímen ebben az évben 6.342.000 Ft bevételünk keletkezett.
- SZJA számunkra átengedett része: 14.005.000 Ft
- a többi bevétel között szerepel pl. a talajterhelési díj: ami 93.000 Ft,
- a költségvetési támogatás, ami 14.813.000 Ft,
- továbbá felhalmozási bevételek, melyek a telekértékesítésből, a szélerőmű-park területeinek bérbeadásából származnak 23.682.000 Ft értékben.
- Az átvett pénzeszközök, mint pl. a kistérségi támogatás az óvodára és a könyvtárra; a társadalombiztosítás finanszírozása a védőnőre, összesen 3.243.000 Ft összegűek voltak.
 
Az idei kiadások összege szeptember 30-áig: 192.391.000  Ft
 
A kiadásainkon belül 29 %-ot képviselnek a működési, míg 71 %-ot a felhalmozási kiadások.
Működési kiadásaink között számoljuk el:
- a béreket, az azokat terhelő járulékokat,
- az önkormányzat, az intézmények, a köztemető, a közvilágítás, az orvosi rendelő   
  és védőnői tanácsadó közműdíjainak költségét,
- az intézményekben működő logopédiai ellátás költségét,
- a Sopronban működő orvosi ügyelet lakosságarányos kiadásait is.
 
A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 3.560.000 Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Ennek keretében:
- 2 fő részére ápolási díjat,
- 4 esetben temetési segélyt,
- 9 esetben átmeneti segélyt,
- 1 esetben óvodáztatási támogatást,
- 3 esetben újszülöttek családjának támogatását,
- 14 fő felsőoktatási intézményben tanuló hallgató részére BURSA ösztöndíjat folyósítottunk.
 
Az általános iskolások tankönyvcsomagjainak 70 %-át vállalta át az önkormányzat, valamint a középiskolások részére az idén már 4.000 Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújtottunk. Így összesen 501.000 forinttal járultunk hozzá a családok tanévkezdési költségeihez.
 
Önkormányzatunk évente rendszeresen támogatja a községben lévő önszerveződő egyesületeket, csoportokat.
A Vöröskereszt helyi szervezetének működését 25.000 Ft-tal, a Bel Canto Vegyeskari Egyesületet 150.000 Ft-tal, az Ügyesen Egyesületet, a „Szenkira” Közhasznú Egyesületet 50-50 ezer forinttal támogattuk, a Sportegyesület működéséhez 200.000 Ft-tal, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséhez 300.000 Ft-tal járult hozzá Nagylózs Község Önkormányzata.
2011-től törvény által előírt Együttműködési Megállapodás rögzíti a támogatás mértékét és az egyesületek által vállalt feladatokat. Az Önkormányzat 2013. március 31-ig felülvizsgálja a vállalt és teljesített feladatok arányát és az adott támogatás felhasználásáról szóló elszámolást 2012 évre vonatkozóan, és ezek függvényében dönt a 2013-as támogatás összegéről.
Örömmel mondhatom el, hogy a tavalyi évben megalakult a Nagylózsi Naplemente Idősek Klubja, mely heti rendszerességgel összejöveteleket tart és sokféle módon segíti a falu rendezvényeit és szépíti Nagylózst.
 
Hitelfelvételre az idei évben sem került sor, a beadott és folyamatban lévő pályázatokhoz kellő önerőt tudunk biztosítani.
 
A 2003. év végén felvett 10 millió Ft összegű hitelünk 10 éves futamidejű volt.
A Kormány által idén elfogadott 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések adósságkonszolidációja településünket is érinti. A 2003-ban felvett felhalmozási célú hitelünket, ami 2013 júniusában járt volna le, az állam átvállalja.
2012. december 12-én fennálló tőketartozást, valamint a 2012. december 28-ig esedékes kamat és egyéb felmerülő kiadásokat az állam 2012. december 28-ig a hitelezők számláján jóváírja.
Ezen hitel törlesztése önkormányzatunk számára 300 e Ft, tőketörlesztést jelentett volna 2012. december 31-i fordulónappal, illetve 542 E Ft tőketörlesztést jelentett volna még a 2013. évben.
 
 1. Általános iskolánk 2012.december 31-ig, vagyis az idei év végéig a Lövői Általános Iskola és Óvoda tagiskolájaként működik. A pedagógusok munkáltatója a lövői iskola, így a személyi juttatások kifizetése is onnan történik. A tanulók utáni normatívát is Lövő község igényelheti, de ezek nem nyújtanak fedezetet a kifizetésekhez, így 2.266.000 forint többlettámogatásra volt szükség. Továbbá önkormányzatunk finanszírozza a dologi kiadásokat, valamint az iskola épületének fenntartását. Ebben az évben eddig erre 2.711.000 forintot fordítottunk.
 
2013. január 1-jétől jelentős változás következik be. Valamennyi általános iskola állami fenntartásba kerül. Így önkormányzati alapfeladat kizárólag az óvodai nevelés lesz. Az iskola használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingó és ingatlan vagyontárgyak működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (röviden: KIK) lesz. A nagylózsi iskoláról szóló megállapodás megkötésére holnap kerül sor.
 
 
 
 
Az idei évben a következő beruházási és felújítási kiadások teljesültek:
 • Szennyvíztisztító létesítéséhez: projektmenedzseri és PR feladatok finanszírozása, továbbá a település-rendezési terv módosítása      2.792.000 Ft                                                                                                            
 • Településközpont felújítása                                                              10.528.000 Ft
 • Kálvária tér felújítása                                                                              352.000 Ft
 • Virágfüzér Óvoda részleges felújítása                                                  3.581.000 Ft
 • Leendő árvíztározóhoz kapcsolódó költségek: megvalósíthatósági tanulmány, vízjogi létesítési engedély megújítása, kiviteli terv                                                                                                                                                     5.408.000 Ft
 • Óvoda előtti járda kialakítása                                                              1.000.000 Ft
 • Lap-top vásárlása az óvodába                                                                           123.000 Ft
 • Fűkasza és sövényvágó  vásárlása                                                   350.000 Ft                                                        
 
Az új lakóparkkal kapcsolatos beruházások is tovább folytatódnak, jelenleg az árvíztározó körüli telkek területrendezése folyik.
 
 
A község lélekszáma jelenleg 1014 fő, lakóházak száma 287.
A 2012. évi születések száma 5 fő.
Óvodai létszám 44 fő, iskolánk alsó tagozatába 24 fő jár.
 
Az idei évben az önkormányzat által szervezett programok:
 
 - Február 11-én jelmezes farsangi bált szerveztünk, melynek adományai a Kálvária-tér
                felújításához lettek felhasználva.
- február 12-én a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ segítségével Molnár 
                Ferenc: Ibolya című darabját láthattuk a kultúrteremben
-   március 15-ét a nagylózsi kisiskolások műsorával ünnepelhettük
- április 14-én rendezte meg a Bel Canto Vegyeskari Egyesület a X. Ikva-parti
               Dalostalálkozót, mely erdélyi fellépővel is büszkélkedhetett
- május 18-án és 19-én szerveztük meg a lomtalanítást, mely a tavalyi évhez
               hasonlóan zárt udvaron folyt. A szelektív gyűjtésnek köszönhetően a lomtalanítást felügyelő egyesület plusz összeget nyert működéséhez, az önkormányzatnak pedig csökkent a kiadása a hulladék elszállításához rendelt konténerek számának csökkenésével
- május 20-án a Hősök Napján megemlékezést tartottunk a Félnótások kórusa
                közreműködésével a Hősi emlékműnél
- június 2-án a TeSzedd akció keretein belül számoltuk fel az illegális
                szeméthalmokat Nagylózs határában
-    június 3-án került átadásra a Kálvária tér
- június 23-án és 24-én Pipacs Fesztivál és Apák Napja néven falunapot tartottunk
                Nagylózs összes egyesülete, intézménye és sok egyéni felajánlás segítségével. Kancsókiállítás színesítette az idei rendezvényt
- augusztus 20-án az ünnepi szentmisén megáldott kenyereket osztottuk szét a
                Szent István szobor mellett tartott kis műsor után
- szeptember 14-én, 15-én és 16-án a Kulturális Örökség Napjainak keretein belül
                Kápolnai Estéken vehettünk részt, ahol a Szent István kápolnáról tudhattunk meg érdekességeket a Bel Canto Vegyeskar, Fuvolakoncert és a Félnótások zenei produkciói mellett. A Szalmabáb-verseny eredményhirdetése is e napon volt. Külön meg kell itt említenem az ovimanókat, melyek a kivágásra került elöregedett tuják tönkjein mosolyogtak ránk. (Azóta új tuják kerültek elültetésre az óvoda kerítése mellett.)
 -  október 23-ára az iskolások műsora segített emlékezni
 -  október 28-án az Időseket köszöntöttük
 - december 1-jén Adventváró Ünnepéllyel a niederfüllbachi küldöttséggel együtt
                 vártuk a közelgő decembert
 
E szervezések mellett az egyesületek és intézmények által megvalósított sok-sok színvonalas és ötletes programot köszönöm!
 
Hajtó Géza és Németh Róbert vállalkozó jóvoltából a nagylózsi rendezvényekről videókat láthatnak csütörtökönként a kábelTv helyi csatornáján. Így azok is részesei lehetnek a közösségi eseményeknek, akik valamilyen okból nem tudtak ott jelen lenni.
 
Kisebb szépítések és javítások is megvalósultak: pl. a temetőbe további kandeláberek lettek felállítva továbbá a falu honlapja is megújult.
 
Az önkormányzat által benyújtott pályázatokról:
 
A sportöltöző külső-belső felújítására, valamint a tetőszerkezet átalakítására beadott pályázataink már 2010. évben kedvező elbírálásban részesültek, így összesen 4.667.250 Ft-ot nyert a Sportegyesület, amit az Önkormányzat 2.500.000 Ft-tal egészített ki.
A felújítás befejeződött, jelenleg az elszámolás és a használatba-vételi engedélyezési eljárás van folyamatban.
 
A településközpont megújítására az önkormányzat szintén 2010-ben adott be pályázatot, melyet 2011-ben bíráltak el, és amivel 11.882.000 forintot nyertünk.
Az ezzel kapcsolatos terveket 2009-ben készíttette el az Önkormányzat, ezek alapján történt meg a felújítás.
            Ennek keretében a templomkert, az iskola, a bolt, a kultúr és a vendéglő előtti terület mindkét oldala megújult. Az iskola és a kultúrterem előtti járda önkormányzati forrásból valósult meg, ennek összege 2.829.000 Ft volt.
 
A Szennyvíztisztító beruházás célja a rosszul működő nagycenki szennyvíztisztító kiváltása és a domborzatból adódó gravitáció kihasználása. E cél megvalósítására társulás jött létre Pinnye, Pereszteg, Sopronkövesd, Sopronkövesd, Nagycenk és Nagylózs községek összefogásával. 2011 tavaszán érkezett a nyertes pályázatról szóló értesítés, mely alapján a pályázat teljes nettó költsége: 672.707.500 Ft.
Jelenleg a közbeszerzési eljárás utolsó szakasza folyik.
 
 
A 2011-ben újra pályázatot nyújtottunk be árvíztározó kialakítására az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programhoz. A beruházás során megvalósul a Vörösmarty utcai árok aljának szilárd burkolattal való ellátása is.
A pályázat 98.425.000 Ft támogatást nyert. E munkához az önrész: 11.000.000 Ft. Önerő-támogatás iránti pályázatot is nyújtott be önkormányzatunk. Bízunk ennek eredményességében. Részletesen beszélt a projektről Pausits Gábor projektmenedzser és Németh Géza kivitelező.
 
Nemcsak az árvíztározóra, de a kultúrterem és sportszoba felújítására is nyújtott be az Önkormányzat pályázati anyagot a Leader Egyesülethez. Itt 6.000.000 Ft-ot nyertünk, melyhez az önkormányzat az áfát és további bruttó 5.000.000 Ft-ot tett hozzá, hogy a nyílászárók cseréje, tetőjavítás, szigetelés, mellékhelyiségek kialakítása, egyéni gázfűtés, világítótestek cseréje, a mozgáskorlátozott feljáró, valamint a színpad talapzatának felújítása is megvalósulhasson.
 
Sopronkövesddel közösen kerékpáros pihenőhely kialakítására is nyertünk támogatást. A játszótéri szalonnasütő mellé így asztalokat, padokat, ivókutat, kerékpártárolót és információs táblát helyezhetünk el tavasszal.


A 2012-es Várépítő pályázat segítségével vegyestüzelésű kazánt, a tetőcseréhez szükséges cserepek egy részét és fóliát nyert önkormányzatunk a nagylózsi Virágfüzér Óvodának. Ennek kiegészítéseként a szállítási- és munkadíjakat, a terasztető cseréjét és a mozgáskorlátozott-feljáró építését fizette önkormányzatunk
3.581.000 Ft értékben.
 
Az idei Petőfi, Hunyadi, Zrínyi és az Arany János utcában történt kátyúzással párhuzamosan az óvoda épületéhez vezető belső járda is aszfaltszőnyeget kapott.
 
Jövő évben részt szeretnénk venni egy, az óvoda felújítását és energetikai korszerűsítését célzó pályázaton. Tavaly ugyanis ez a lehetőség nagyon gyorsan bezárult és csak most került újra kiírásra az Új Széchenyi terv keretein belül.
 
A Kálvária tér is megújult a Az ÖKOTÁRS Alapítvány Zöldövezet Program és az Önök segítségével. Az ÖKOTÁRS Alapítvány 398.500 Ft-ot adott az ÜGYESEN Egyesületnek a költségek fedezésére, utófinanszírozással. Az önkormányzat további 352.000 Ft-tal járult hozzá sétautak alapanyainak megvásárlásával.
 
Egy beadott, elbírálás alatt álló pályázatunk van jelenleg: Leader kiírásra nyújtottunk be pályázatot a jelenlegi játszótér megújítására, egy új kis játszótér kialakítására az óvodával szemben és a sportpályához tartozó fejlesztésre.
 
Folyamatosan figyeljük azokat a kiírásokat is, melyek segítségével a Ravatalozót tudnánk megmenteni. Sajnos ilyen jellegű pályázat még nem került kiírásra.
 
 
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, akik közös feladataink végzésében segítségünkre voltak.
 
2013-ban tervezett programokról később, az egyesületekkel történő megbeszélés után adnék tájékoztatást.
 
Előre is köszönöm az egyesületeknek és intézményeknek a 2013-ra tervezett programokat és a hozzájuk vezető munkát.
 
 Befejezésül a közelgő karácsony alkalmával Nagylózs Község Önkormányzata nevében községünk valamennyi lakójának békés, boldog ünnepeket és egészségben, örömökben, szeretetben, összefogásban gazdag új évet kívánok.
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
 
Nagylózs, 2012. december 14.
 
Tóthné Szigeti Éva
                                                                                                   polgármester
 
 
 
 
 
Két kérdés érkezett egy témában az ivóvízzel kapcsolatban, melyet Varga Ákos a Soproni Vízmű műszaki igazgatója válaszolt meg írásban. Kérem Olaszyné Fülöp Anita jegyzőasszonyt, ismertesse a levelet.
 
 
 
 
„A közmeghallgatásra írt hozzászólására az alábbiakat válaszolom:
- A tavalyi év során a Nagylózsi Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatott az ivóvíz minőségével kapcsolatos bejelentésekre társaságunk mintavételezést és vízkémiai vizsgálatokat végzett az érintett ingatlanok közelében lévő hálózati mintavételi pontokon, illetve a belső vízhálózatokon. A minták alapján megállapítható, hogy a közműves vízhálózaton vett mintákban a vízminőség minden esetben kifogástalan volt. A vizsgált minták minden összetevőre megfelelő minősítésűek voltak, ezek koncentrációja egyetlen esetben sem haladta meg a 201/2001. (X. 25.) számú, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló Kormányrendelet szerint előírt határértéket. A belső hálózaton vett kifogásolt minták esetében a vas koncentrációja meghaladta az előírt határértéket.
A vizsgálatok eredménylapjait megküldtük a Polgármesteri Hivatalnak. A vizsgálati eredmények megfelelősségét a Nemzeti Akkreditáló Testület minősítése garantálja, melynek köszönhetően laboratóriumunk vizsgálati eredményeit a Népegészségügyi Intézet (korábbi nevén ÁNTSZ) is feltétel nélkül elfogadja. A kifogásolt minták kapcsán fogyasztóinknak figyelmét felhívtuk, hogy a belső vízhálózat felülvizsgálatát, rekonstrukcióját, fertőtlenítését saját érdekében végeztessék el, mivel a vízmérő után kiépített hálózat jó műszaki állapotának biztosítása a tulajdonos feladata.
Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a község teljes hálózatán szennyeződéstől mentes, minden értékében az előírt határérték alatt lévő, kiváló minőségű vizet szolgáltatunk.

- Azokon a fogyasztási pontokon, ahol az előző esztendőben megtörtént a vízminták bevizsgálása, társaságunk az újabb minták laboratóriumi vizsgálatát kizárólag a felmerülő költségek megterítése esetén tudja vállalni, mivel a helyi közösség által befizetett díjakból erre nincs mód.
- Határozottan visszautasítom a levélben tett állítást, mely szerint a nagylózsi képviselő testület egyik tagja, aki a vízmű dolgozója „nem tesz semmit falu érdekében”. Hegyi István, aki a terület vízellátásáért felelős szervezet vezetője, a többi munkatársamhoz, így a területen dolgozó vízműgépész kollégához is, hasonlóan mindent megtesz a település egészséges ivóvízzel történő ellátásáért.
- Tájékoztatásul felsorolom az utóbbi évek során a településen a vízellátással kapcsolatos fejlesztéseket, beruházásokat, melyek összértéke meghaladta a több tízmillió forintot:
o a víztorony külső- belső felújítása
o új víztermelő kút fúrása és rendszerre kötése, a régi kút eltömedékelése
o lakóparkok miatt történő hálózatbővítés
o irányítástechnikai rendszer kiépítése
o ólombekötések kiváltása,
o mérőhelyek felújítása.

Kérem, hogy a fentieket ismertesse az érintett fogyasztóval. Bízom benne, hogy elfogadja kérdéseire, problémáira adott válaszomat. Abban a nem várt esetben, ha ez nem történne meg, és a fogyasztó személyesen is szeretné átbeszélni a helyzetet, szívesen állok rendelkezésére.”

Üdvözlettel:
Varga Ákos
műszaki igazgató
Telefon: 99/519-231
SOPRONI VÍZMŰ ZRT.
SZÉKHELY: 9400 Sopron, Bartók Béla u. 42.
TELEFON: 99/519-100*
HONLAP: www.sopronivizmu.hu
 
 2011.

Kedves Nagylózsiak!  Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
 
 
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket mai közmeghallgatásunk alkalmával.
 
Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, mert az 5 fő  képviselőből 4 fő jelen van.
 
Mai beszámolómban elsőként egy rövid visszatekintést teszek az eltelt év munkájára.
 
Községünk 2011. évi háromnegyedéves (szeptember 30-ig számolt) költségvetési bevétele 192.471.000 Ft volt.
 
 • Ebből működési bevételek: 9.512.000 Ft értékben, bérleti díjakból, sírhelydíjakból,  étkezési térítési díjakból, kamatbevételekből)
 • Önkormányzatunkhoz befolyt helyi adók közül az építményadóból 1.425.000 Ft az iparűzési adóból 24.277.000 Ft, pótlékokból 12.000 Ft bevételünk származott.
Az iparűzési adóbevételünk 55 %-át a Hungarowind Kft. fizette be önkormányzatunknak.
- Átengedett központi adónk a gépjárműadó, melynek 100 %-a illeti meg önkormányzatunkat. Ezen a jogcímen ebben az évben 5.793.000 Ft bevételünk keletkezett.
- SZJA számunkra átengedett része: 15.866.000 Ft
- a többi bevétel között szerepel pl. a talajterhelési díj: ami 108.000 Ft,
- a költségvetési támogatás, ami 16.454.000 Ft,
- továbbá felhalmozási bevételek, melyek a telekértékesítésből, a szélerőmű-park területeinek bérbeadásából származnak 13.246.000 Ft értékben.
- Ide tartoznak az átvett pénzeszközök, mint pl. a kistérségi támogatás az óvodára és a könyvtárra; a társadalombiztosítás finanszírozása a védőnőre, valamint az idei népszámlálásra folyósított összeg összesen 5.110.000 Ft összegben.
- Fakitermelés is történt a 0124/2 hrsz-ú út és árok területéről. A kitermelt akácfák értékesítése mellett a hajdani út egy részének kitisztítása is célunk volt.
 
Az idei kiadások összege szeptember 30-áig: 65.349.000  Ft
  
A kiadásainkon belül 85 %-ot képviselnek a működési, míg 15 %-ot a felhalmozási kiadások.
Működési kiadásaink között számoljuk el
-  a béreket, az azokat terhelő járulékokat,
- az önkormányzat, az intézmények, a köztemető, a közvilágítás, az orvosi rendelő és védőnői tanácsadó közműdíjainak költségét,
- az intézményekben működő logopédiai ellátás költségét,
- a Sopronban működő orvosi ügyelet lakosságarányos kiadásait is.
 
A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 3.832.000 Ft-ot biztosított az Önkormányzat.
Ennek keretében:
- 3 fő részére ápolási díjat folyósítottunk,
- 6 esetben temetési segélyt,
- 12 esetben átmeneti segélyt,
 - 1 esetben óvodáztatási támogatást,
- 4 esetben újszülöttek családjának támogatását,
- 3 fő mozgáskorlátozott részére közlekedési támogatást,
- 13 fő felsőoktatási intézményben tanuló hallgató részére BURSA ösztöndíjat folyósítottunk.
 
Az általános iskolások tankönyvcsomagjainak 50 %-át vállalta át az önkormányzat, valamint a középiskolások részére az idén már 4.000 Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújtottunk. Így összesen 498.000 forinttal járultunk hozzá a családok tanévkezdési költségeihez.
 
Önkormányzatunk évente rendszeresen támogatja a községben lévő önszerveződő egyesületeket, csoportokat.
A Vöröskereszt helyi szervezetének működését 20.000 Ft-tal, a Jazz balett tánccsoport működését 25.000 Ft-tal, Bel Canto Vegyeskari Egyesületet az Ügyesen Egyesületet a „Szenkira” Közhasznú Egyesületet és a Polgárőr Egyesületet 50-50 ezer forinttal támogattuk, a Sportegyesület működéséhez 200.000 Ft-tal, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséhez 250.000 Ft-tal járult hozzá Nagylózs Önkormányzata.
Az idei évtől Együttműködési Megállapodás rögzíti a támogatás mértékét és az egyesületek által vállalt feladatokat. Az Önkormányzat 2012. március 31-ig felülvizsgálja a vállalt és teljesített feladatok arányát és az adott támogatás felhasználásáról szóló elszámolást, és ezek függvényében dönt a 2012-es támogatás összegéről.
Örömmel mondhatom el, hogy a 7. nagylózsi önszerveződő csoport: a Nagylózsi Naplemente Idősek Klubja február 26-a óta heti rendszerességgel összejöveteleket tart és sokféle módon segíti a falu rendezvényeit és szépíti Nagylózst. E kis közösség közhasznú egyesület formájában fog működni. Jelenleg folyamatban van a szervezet hivatalossá tétele.
 
Hitelfelvételre az idei évben sem került sor, működésünk biztonságban van, a beadott pályázatokhoz is kellő önerőt tudunk biztosítani.
 
A 2003. év végén felvett 10 millió Ft összegű hitelünk 10 éves futamidejű. Az idei évben 1.200.000 forint a törlesztendő tőke összege, ami negyedévente jelentkezik 300.000 Ft összegben. A hozzá kapcsolódó kamat összege a háromnegyedév során 243.000 Ft összegű volt.
 
Általános iskolánk továbbra is a lövői Általános Iskola és Óvoda tagiskolájaként működik. A pedagógusok munkáltatója a lövői iskola, így a személyi juttatások kifizetése is onnan történik. A tanulók utáni normatívát is Lövő község igényelheti, de ezek nem nyújtanak fedezetet a kifizetésekhez, így 2.250.000 forint többlettámogatásra volt szükség. Továbbá Önkormányzatunk finanszírozza a dologi kiadásokat, valamint az iskola épületének fenntartását. Ebben az évben eddig erre 1.873.000 forintot fordítottunk.
Itt kell megemlítenem, hogy iskolánkban az idei évben két „E” tábla lett felszerelve a lövői iskola nyertes pályázatának jóvoltából. Az elektronikus fali iskolatáblák még izgalmasabbá teszik a tanulást és nemcsak számítástechnika órán.
 
Az idei évben a következő beruházási és felújítási kiadások teljesültek:
 • Szennyvíztisztító létesítéséhez: pályázatíró díja, földterület vásárlás, a hozzá kapcsolódó ügyvédi és bejegyzési díj                                      3.807.000 Ft
 • Településközpont közbeszerzése, közmű-egyeztetési díjak          353.000 Ft
 • Leendő árvíztározó területén lévő 118 hrsz. ingatlan vásárlása   1.000.000 Ft
 • Hangosító berendezés beszerzése                                               178.000 Ft
 
 
Az új lakóparkkal kapcsolatos beruházások is tovább folytatódtak, jelenleg a terület teljesen közművesített.
 
 • Új lakóparkban gáz kivitelezés                                                 1.793.000 Ft
 • Új lakóparkban geodéziai vizsgálat díja                                       267.000 Ft
 • Szennyvízelvezetés beruházás költsége                                    9.460.000 Ft
.
28 db telek került kialakításra, melyből eddig 3 telek értékesítésére került sor további 3 telekre foglalót fizettek, már az elmúlt évben, velük az előszerződés is megkötésre került.
A régi lakóparkban 1 db értékesíthető telek van. E telek vásárlási feltételei az új telkekkel azonosak.
 
A község lélekszáma jelenleg 1000 fő, lakóházak száma 287.
A 2011. évi születések száma 8 fő.
Óvodai létszám 37 fő, iskolánk alsó tagozatába 24 fő jár.
 
Az idei évben az önkormányzat által szervezett programok:
 -  Március 5. jelmezes farsangi bál a kultúrteremben
- március 15-ét a nagylózsi kisiskolások műsorával ünnepelhettük
- április 22-én tisztasági séta keretein belül tisztítottuk meg a vállalkozó kedvű gyerekekkel a szomszédos falvakba vezető utak két oldalát
 -  Május 29-én a Hősök Napján tartottunk megemlékezést a Bel Canto Vegyeskar közreműködésével
 -  Június 24-25-26-án Pipacs Fesztivál néven falunapot tartottunk Nagylózs összes egyesülete, intézménye és sok egyéni felajánlás segítségével
 -  Augusztus 20-án az ünnepi szentmisén megáldott kenyereket osztottuk szét a Szent István szobor mellett tartott kis műsor után és üdvözlőtáblákat avattunk
- Szeptember 17-én a Kulturális Örökség Napjainak keretein belül mazsorettek vezetésével vehettünk részt egy sétán, ahol a helyi látnivalóktól tudhattunk meg érdekességeket. A Szalmabáb-verseny eredményhirdetése is e napon volt.
 -  Október 23-ára a lövői iskolások műsora segített emlékezni
 -  November 13-án az Időseket köszöntöttük
 -  November 26-án Adventváró Ünnepéllyel vártuk a közelgő decembert.
 
Az egyesületek és intézmények által szervezett sok-sok színvonalas és ötletes programot köszönöm!
Sokan mondják, hogy milyen irigylésre méltó Nagylózs kulturális élete, hogy itt mindig van valami.
 
Sikerült Hajtó Géza és Németh Róbert vállalkozó jóvoltából a nagylózsi rendezvényekről videót készíteni és azokat csütörtökönként a kábelTv helyi csatornáján levetíteni. Így azok is részesei lehetnek a közösségi eseményeknek, akik valamilyen okból nem tudtak ott jelen lenni.
 
Kisebb szépítések és javítások is megvalósultak: a temetőbe kandeláberek lettek felállítva, falra szerelt kabátakasztók készültek a kultúrterembe, újabb padok lettek elhelyezve a játszótérre és az óvodával szemben található parkba.
 
Az önkormányzat által benyújtott pályázatokról:
 
A sportöltöző külső-belső felújítására, valamint a tetőszerkezet átalakítására beadott pályázataink már 2010. évben kedvező elbírálásban részesültek, így összesen 4.667.250 Ft-ot nyert a Sportegyesület, amit az Önkormányzat 2.500.000 Ft-tal egészített ki.
A felújítás megkezdődött, a tetőszerkezet építését a kedvező időjárás is segíti.
 
A településközpont megújítására az önkormányzat szintén 2010-ben adott be pályázatot, melyet 2011-ben bíráltak el, és amivel 11 millió 882 ezer forintot nyertünk.
Az ezzel kapcsolatos terveket 2009-ben készíttette el az Önkormányzat, ezek alapján történik a felújítás.
         Ennek keretében a templomkert, az iskola, a bolt, a kultúr és a vendéglő előtti terület mindkét oldala megújult. A felújítás műszaki átadására jövő héten kerül sor. A lakosság számára advent első hétvégéjén rendeztünk ünnepélyes átadást, hiszen akkor már készen voltak a sétautak, beültették a növényeket és az Adventváró Ünnepélyen nemcsak sok helyi lakost, de németországi testvértelepülésünk: Niederfüllbach küldöttségét is vendégül láthattuk.
Az iskola és a kultúrterem előtti járda önkormányzati forrásból valósult meg, ennek összege 2.829.000 Ft volt.
 
A Szennyvíztisztító beruházás célja a rosszul működő nagycenki szennyvíztisztító kiváltása és a domborzatból adódó gravitáció kihasználása. E cél megvalósítására társulás jött létre Pinnye, Pereszteg, Sopronkövesd, Sopronkövesd, Nagycenk és Nagylózs községek összefogásával. 2011. tavaszán érkezett a nyertes pályázatról szóló értesítés, mely alapján a pályázat teljes nettó költsége: 672.707.500 Ft.
 
 
Az idei évben újra pályázatot nyújtottunk be árvíztározó kialakítására.
A Vörösmarty utcai kis patak medre is rendezésre kerülne segítségével. A pályázat befogadása után kiküldött hiánypótlásnak eleget tettünk. Jelenleg várjuk az elbírálás eredményét.
 
Nemcsak az árvíztározóra, de a kultúrterem felújítására is nyújtott be az Önkormányzat pályázati anyagot a Leader Egyesülethez. Ha a pályázat kedvező elbírálásban részesül, megvalósulna a nyílászárók cseréje, tetőjavítás, szigetelés, egy mellékhelyiség kialakítása, valamint a színpad talapzatának felújítása is.
 
Sopronkövesddel közösen kerékpáros pihenőhely kialakítására adtunk be pályázatot, melyet a játszótéren szeretnénk megvalósítani.
 
Jövő évben részt szeretnénk venni egy, az óvoda felújítását és energetikai korszerűsítését célzó pályázaton.
 
A Kálvária tér pályázati úton történő megszépítéséből is ki akarjuk venni a részünket.
 
Folyamatosan figyeljük azokat a kiírásokat is, melyek segítségével a Ravatalozót tudnánk megmenteni.
 
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, akik közös feladataink végzésében segítségünkre voltak, bátorítottak minket.
 
2012-ben tervezett önkormányzati programok:
 
Február 4. álarcos farsangi bál a kultúrteremben
Február 12. 16.00 Molnár Ferenc: Ibolya c. színműve a Zsirai Színjátszók előadásában a kultúrteremben
Március 14. március 15-ei megemlékezés a kultúrteremben
Május 6. vasárnap 16.00 Anyák Napja
Május 20. mise után: Hősök Napja
Május vége: lomtalanítás az előző évhez hasonlóan zárt udvaron, lehetőleg minél nagyobb mértékben szelektíven gyűjtve és újrahasznosítva
Június 23-24. Pipacs Fesztivál
Augusztus 20. Szt. István király és az első kenyér ünnepe
Szeptember: Szalmabáb verseny, Kulturális Örökség Napja
Október 7. Idősek Napja
Október 23-ai megemlékezés
November 22-25. Niederfüllbach-i küldöttség fogadása és Adventváró Ünnepély
 
Előre is köszönöm az egyesületeknek és intézményeknek azokat a programokat, amelyeket ezeken felül rendeznek meg és mindenkinek, aki részt fog vállalni a hozzájuk vezető munkálatokban.
 
 Befejezésül a közelgő karácsony alkalmával Nagylózs Község Önkormányzata nevében községünk valamennyi lakójának békés, boldog ünnepeket és egészségben, örömökben, szeretetben, összefogásban gazdag boldog új évet szeretnék kívánni.
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
 
Nagylózs, 2011. december 15.
 
Tóthné Szigeti Éva
                                                                                polgármester
 
 2010.


Kedves Nagylózsiak!  Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
 
 
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket mai közmeghallgatásunk alkalmával.
 
 
Mai beszámolómban elsőként egy rövid visszatekintést teszek az eltelt év munkájára.
 
Községünk 2010. évi háromnegyedéves (szeptember 30-ig számolt) költségvetési bevétele 125.068.000 Ft volt.
 
 • Ebből működési bevételek: 8.667.000 Ft értékben, bérleti díjak, sírhelydíjak, Óvodai Jubileumi Könyv értékesítése, étkezési térítési díjak, kamatbevételek)
 • Önkormányzatunkhoz befolyt helyi adók közül az építményadóból 1.590.000 Ft az iparűzési adóból 20.378.000 Ft, pótlékokból 75.000 Ft bevételünk származott.
Az iparűzési adóbevételünk 61 %-át a Hungarowind Kft. fizette be önkormányzatunknak.
- Átengedett központi adónk a gépjárműadó, melynek 100 %-a illeti meg önkormányzatunkat. Ezen a jogcímen ebben az évben 5.591.000 Ft bevételünk keletkezett.
- SZJA számunkra átengedett része: 16.064.000 Ft
- a többi bevétel között szerepel pl. a talajterhelési díj: ami 120.000 Ft,
- a költségvetési támogatás ami 21.708.000 Ft,
- továbbá felhalmozási bevételek, melyek a telekértékesítésből, a szélerőmű-park területeinek bérbeadásából származnak 23.311.000 Ft értékben.
- Ide tartoznak az átvett pénzeszközök, mint pl. a kistérségi támogatás az óvodára és a könyvtárra; a társadalombiztosítás finanszírozása a védőnőre... 6.512.000 Ft összegben.
 
Az idei kiadások összege szeptember 30-áig: 69.011.000  Ft
  
A kiadásainkon belül 87 % -ot képviselnek a működési, míg 13 %-ot a felhalmozási kiadások.
Működési kiadásaink között számoljuk el
-  a béreket, az azokat terhelő járulékokat,
- az önkormányzat, az intézmények, a köztemető, a közvilágítás, az orvosi rendelő és védőnői tanácsadó közműdíjainak költségét,
- az intézményekben működő logopédiai ellátás költségét,
- a Sopronban működő orvosi ügyelet lakosságarányos kiadásait is.
 
A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra 3.084.000 Ft-ot biztosított az Önkormányzat.
Ennek keretében:
- 3 fő részére ápolási díjat folyósítottunk,
- 5 esetben temetési segélyt,
- 4 esetben átmeneti segélyt,
- 9 esetben újszülöttek családjának támogatását,
- 3 fő mozgáskorlátozott részére közlekedési támogatást,
- 11 fő felsőoktatási intézményben tanuló hallgató részére BURSA ösztöndíjat folyósítottunk.
Az általános iskolások tankönyvcsomagjainak 75 %-át vállalta át az önkormányzat, valamint a középiskolások részére 3.000 Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújtottunk. Így összesen 526.000 forinttal járultunk hozzá a családok tanévkezdési költségeihez.
 
Önkormányzatunk évente rendszeresen támogatja a községben lévő önszerveződő egyesületeket, csoportokat.
A Bel Canto Vegyeskari Egyesületet 100.000 forinttal, az Ügyesen Egyesületet a Szenkira Egyesületet és a Polgárőr Egyesületet 50-50 ezer forinttal támogattuk, a Sportegyesület működéséhez 150.000 Ft-tal, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséhez 250.000 Ft-tal járult hozzá Nagylózs Önkormányzata.
 
Hitelfelvételre az idei évben sem került sor, működésünk biztonságban van, a beadott pályázatokhoz is kellő önerőt tudunk biztosítani.
 
A 2003. év végén felvett 10 millió Ft összegű hitelünk 10 éves futamidejű. Évente 1 millió forint a törlesztendő tőke összege, ami negyedévente jelentkezik 250 eFt összegben. A hozzá kapcsolódó kamat összege a háromnegyedév során 183 eFt, a tavalyi 365 eFt-tal szemben.
 
Általános iskolánk továbbra is a lövői Általános Iskola és Óvoda tagiskolájaként működik. A pedagógusok munkáltatója a lövői iskola, így a személyi juttatások kifizetése is onnan történik. A tanulók utáni normatívát is Lövő község igényelheti, de ezek nem nyújtanak fedezetet a kifizetésekhez, így 2.000.000 forint többlettámogatásra volt szükség. Továbbá Önkormányzatunk finanszírozza a dologi kiadásokat, valamint az iskola épületének fenntartását. Ebben az évben eddig erre 2.159.000 forintot fordítottunk.
 
Az idei évben a következő beruházási és felújítási kiadások lettek teljesítve októberig:
 • Iskola felújítására 1.822.000 Ft-ot biztosított a 6.980.000 Ft pályázati támogatás és az 1.755. 000 Ft önrész mellett.                                 
 • Motorfűrész beszerzésére                              155.000
 • Temető áramellátásának biztosítására          1.515.000 Ft lett kifizetve.
 
Negyedik negyedévben került beszerzésre:
 • Egy fűnyíró kistraktor                                   664.000
 
A fűnyíró beszerzése azért vált szükségessé, mert az eddig, 2.000.000 Ft+ Áfa-ért, vállalkozó által végzett fűnyírást a jövőben saját erőből kívánjuk megoldani.
A kistraktor hazaszállítását Pintér József alpolgármesterúrnak szeretném még egyszer megköszönni.
 
E hótolásra is alkalmas kistraktor, és a falusátor ponyvájának tárolását a régi húsbolt garázzsá alakításával oldottuk meg 25.000 Ft ráfordítással és társadalmi munkával, melyet köszönök Varga Imrének, Holper Zsoltnak, Mikó Szabolcsnak és Szigeti Gyulának. E garázs kialakításával egyidőben a helyiség feletti két düledező kémény visszabontása is megtörtént.
 
Szintén társadalmi munkával készült el október 26-án a Polgármesteri Hivatal mellett húzódó kis gyalogút, mely a kisutat köti össze lépcsőmentesen az épület előtt húzódó járdával, 7.240 Ft-ért. Köszönöm Andrási Istvánnak, András Csabának, Mikó Lajosnak, az idősebb és az ifjabb Pető Lászlónak, Szigeti Gyulának, Rákóczi Józsefnek és Németh Károlynak erre szánt idejüket és munkájukat!
 
Az új lakóparkkal kapcsolatos beruházások is tovább folytatódnak, mely a község lélekszámának további növelését célozzák.
 
A terület belterületbe vonása, kimérése és egyéb ide tartozó vizsgálatok, tervek, földmunkák 4,063.000 Ft-ba kerültek.  A villamos-energia ellátás beruházása 2008-ban történt meg 3.139.000 Ft-ért, a 20 kV-os vezeték kiváltása pedig idén valósult meg 5.906.000 Ft-ért.
 
Decemberben az ivóvíz hálózat is kiépítésre került 7.802.500 Ft összegért.
 
28 db telek került kialakításra, melyből eddig 5 telekre van vevő, velük az előszerződés is megkötésre került.
  Újsághirdetések megjelentetésével is segítjük az érdeklődők felkutatását, akik akár már a következő év tavaszán elkezdhetik az építkezést a telekhatáron lévő víz és villany jóvoltából.
 
A beadott pályázataink közül az árvíztározó megépítésére és a ravatalozó felújítására beadott pályázatainkat forráshiány miatt elutasították.
 
A sportöltöző külső-belső felújítására, valamint a tetőszerkezet átalakítására beadott pályázataink kedvező elbírálásban részesültek, így összesen 4.667.250 Ft-ot nyert a Sportegyesület, amit az Önkormányzat 2.400.000 Ft-tal fog kiegészíteni a 2011-es évben.
 
A településközpont megújítására beadott pályázatunk elbírálása még nem történt meg.
Ennek keretében a templomkert, az iskola, a bolt, a kultúr és a vendéglő előtti terület mindkét oldalát szeretnénk szebbé, jobbá tenni.
 
A község lélekszáma jelenleg 978 fő, lakóházak száma 314. A 2010. évi születések száma 11 fő. Óvodai létszám 39 fő, iskolánk alsó tagozatába 26 fő jár.
 
Az idei évben közösen ünnepeltük:
 -  Március 15-ét
 -  Május 31-én a Hősök Napját
 -  Augusztus 20-át, falunappal egybekötve
 -  Október 23-át
 - és November 27-én az Idősek napját és ugyanezen a napon Adventváró Ünnepéllyel köszöntöttük a közelgő decembert.
 
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, akik közös feladatink végzésében segítségünkre voltak.
 
Még egy jó hír: idén Ponák Zoltán nagycenki vállalkozó térítésmentesen fekete fenyőfákat ajánlott fel községünk lakói számára, így december 14-én 21 db fát oszthattunk szét a jelentkezők között.
 
 Befejezésül a közelgő karácsony alkalmával Nagylózs Község Önkormányzata nevében községünk valamennyi lakójának békés, boldog ünnepeket és egészségben, örömökben, szeretetben, összefogásban gazdag boldog új évet szeretnék kívánni.
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
 
Nagylózs, 2010. december 15.
 
Tóthné Szigeti Éva
                                                                                polgármester
Vissza...