Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

F E L H Í V Á S

Értesítjük a felsőoktatásban résztvevő nagylózsi hallgatókat, hogy az önkormányzat az idei
évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.

Pályázat meghírdetésére 2020. október 5. napján kerül sor, a pályázatok benyújtásának
határideje: 2020. november 5.

Kérem figyeljék a honlapot illetve a hirdetőtáblákat.

Olaszyné Fülöp Anita
         aljegyző


Vissza...